Firma Argentum Biżuteria Rafał i Konrad Stachurscy sp.jawna otrzymała z PARP dofinansowanie na realizację projektu ze środków POIR w ramach działania 3.4. Dotacje na Kapitał Obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Argentum Biżuteria Rafał i Konrad Stachurscy Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie i wdrożenie do oferty firmy Argentum Biżuteria nowego projektu wzorniczego biżuterii wielofunkcyjnej i ortopedycznej”.
Celem projektu jest kontunuowanie ciągłego rozwoju Firmy, który to będzie realizowany poprzez upowszechnienie modelu tworzenia wartości rynkowej produktów ze wsparciem poddziałania PO IR 2.3.5.
Cel ten zostanie zrealizowany przez Wnioskodawcę poprzez opracowanie i wdrożenie do działalności produkcyjnej nowego projektu wzorniczego w wyniku przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego. Finalnym rezultatem projektu będzie nowy produkt – biżuteria wielofunkcyjna i ortopedyczna, która będzie odpowiadała na potrzeby osób o szczególnych potrzebach, w tym indywidualnych wynikających z braku pełnej sprawności, osób starszych i osłabionych chorobami.
Dofinansowanie projektu z UE: 259 890,00 PLN
Argentum Biżuteria Rafał i Konrad Stachurscy Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie w firmie Argentum Biżuteria innowacji procesowych poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych”

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym nabycie oprogramowania oraz zakup środków trwałych, niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności Argentum Biżuteria na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii. Projekt polega na wprowadzeniu w przedsiębiorstwie innowacji procesowych poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Realizacja projektu umożliwi Spółce kontynuację ciągłego rozwoju, w postaci utrzymania ciągłości zamówień, prototypowania, testowania i prezentacji kolekcji. Przeniesienie obsługi posprzedażnej do formatu cyfrowego umożliwi stabilne funkcjonowanie obsługi klienta. Konwersja procesów do postaci cyfrowej pozwoli na zachowanie Spółki w kondycji pozwalającej na utrzymanie się na rynku.
Dofinansowanie projektu z UE: 193 205,00 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
© 2021 Argentum
Firma Argentum Biżuteria Rafał i Konrad Stachurscy sp.jawna otrzymała z PARP dofinansowanie na realizację projektu ze środków POIR w ramach działania 3.4. Dotacje na Kapitał Obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Argentum Biżuteria Rafał i Konrad Stachurscy Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie i wdrożenie do oferty firmy Argentum Biżuteria nowego projektu wzorniczego biżuterii wielofunkcyjnej i ortopedycznej”.
Celem projektu jest kontunuowanie ciągłego rozwoju Firmy, który to będzie realizowany poprzez upowszechnienie modelu tworzenia wartości rynkowej produktów ze wsparciem poddziałania PO IR 2.3.5.
Cel ten zostanie zrealizowany przez Wnioskodawcę poprzez opracowanie i wdrożenie do działalności produkcyjnej nowego projektu wzorniczego w wyniku przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego. Finalnym rezultatem projektu będzie nowy produkt – biżuteria wielofunkcyjna i ortopedyczna, która będzie odpowiadała na potrzeby osób o szczególnych potrzebach, w tym indywidualnych wynikających z braku pełnej sprawności, osób starszych i osłabionych chorobami.
Dofinansowanie projektu z UE: 259 890,00 PLN
Argentum Biżuteria Rafał i Konrad Stachurscy Spółka Jawna
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt. „Wdrożenie w firmie Argentum Biżuteria innowacji
procesowych poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych”

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w
tym nabycie oprogramowania oraz zakup środków trwałych,
niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności
Argentum Biżuteria na wypadek kolejnych podobnych kryzysów
wywołanych stanem epidemii.
Projekt polega na wprowadzeniu w przedsiębiorstwie innowacji
procesowych poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Realizacja
projektu umożliwi Spółce kontynuację ciągłego rozwoju, w postaci
utrzymania ciągłości zamówień, prototypowania, testowania i prezentacji
kolekcji.
Przeniesienie obsługi posprzedażnej do formatu cyfrowego umożliwi
stabilne funkcjonowanie obsługi klienta. Konwersja procesów do postaci
cyfrowej pozwoli na zachowanie Spółki w kondycji pozwalającej na
utrzymanie się na rynku.
Dofinansowanie projektu z UE: 193 205,00 PLN