Argentum Biżuteria Rafał i Konrad Stachurscy Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie i wdrożenie do oferty firmy Argentum Biżuteria nowego projektu wzorniczego biżuterii wielofunkcyjnej i ortopedycznej”
Celem projektu jest kontunuowanie ciągłego rozwoju Firmy, który to będzie realizowany poprzez upowszechnienie modelu tworzenia wartości rynkowej produktów ze wsparciem poddziałania PO IR 2.3.5.
Cel ten zostanie zrealizowany przez Wnioskodawcę poprzez opracowanie i wdrożenie do działalności produkcyjnej nowego projektu wzorniczego w wyniku przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego.
Finalnym rezultatem projektu będzie nowy produkt – biżuteria wielofunkcyjna i ortopedyczna, która będzie odpowiadała na potrzeby osób o szczególnych potrzebach, w tym indywidualnych wynikających
z braku pełnej sprawności, osób starszych i osłabionych chorobami.
Dofinansowanie projektu z UE: 259 890,00 PLN
© 2021 Argentum
Argentum Biżuteria Rafał i Konrad Stachurscy Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie i wdrożenie do oferty firmy Argentum Biżuteria nowego projektu wzorniczego biżuterii wielofunkcyjnej i ortopedycznej”
Celem projektu jest kontunuowanie ciągłego rozwoju Firmy, który to będzie realizowany poprzez upowszechnienie modelu tworzenia wartości rynkowej produktów ze wsparciem poddziałania PO IR 2.3.5.
Cel ten zostanie zrealizowany przez Wnioskodawcę poprzez opracowanie i wdrożenie do działalności produkcyjnej nowego projektu wzorniczego w wyniku przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego.
Finalnym rezultatem projektu będzie nowy produkt – biżuteria wielofunkcyjna i ortopedyczna, która będzie odpowiadała na potrzeby osób o szczególnych potrzebach, w tym indywidualnych wynikających
z braku pełnej sprawności, osób starszych i osłabionych chorobami.
Dofinansowanie projektu z UE: 259 890,00 PLN