Unia Europejska
Firma Argentum Biżuteria Rafał i Konrad Stachurscy sp.jawna otrzymała z PARP dofinansowanie na realizację projektu ze środków POIR w ramach działania 3.4. Dotacje na Kapitał Obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
Firma Argentum Biżuteria Rafał i Konrad Stachurscy sp.jawna otrzymała z PARP dofinansowanie na realizację projektu ze środków POIR w ramach działania 3.4. Dotacje na Kapitał Obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

skontaktuj się z nami

Tel:
Email:
biuro@argentum.pl
Adres:
Koszelówka 3B
09-520 Łąck
Poland
Joanna Stępień
Kierownik produkcji
asia@argentum.pl
Rafal Stachurski
Zamówienia indywidualne
biuro@argentum.pl
Joanna Wydra
koordynator d/s eksportu i handlu
asiaw@argentum.pl
Bernard Miziołek
Dział renowacji 
renowacje@argentum.pl