Unia Europejska
Firma Argentum Biżuteria Rafał i Konrad Stachurscy sp.jawna otrzymała z PARP dofinansowanie na realizację projektu ze środków POIR w ramach działania 3.4. Dotacje na Kapitał Obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
Firma Argentum Biżuteria Rafał i Konrad Stachurscy sp.jawna otrzymała z PARP dofinansowanie na realizację projektu ze środków POIR w ramach działania 3.4. Dotacje na Kapitał Obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Rafał Stachurski

Urodzony w Płocku. Współwłaściciel firmy Argentum Biżuteria Rafał i Konrad Stachurski sp.j. oraz udziałowiec w spółce Mi.STA sp. z o.o. Założyciel i główny fundator oraz prezes fundacji charytatywnej „Europejska Fundacja Rafała Stachurskiego na rzecz dzieci i młodzieży”. Współzałożyciel i główny fundator oraz członek rady nadzorczej oraz członek Rady Fundacji fundacji charytatywnej “Fundacja Otwarte Głowy”. Założyciel i główny fundator oraz prezes zarządu “Polskiej Fundacji Praw Człowieka”.

Rafał Stachurski

Certyfikowany Rzeczoznawca w zakresie klasyfikacji i oceny diamentów – KD2 Naczelna Organizacja Techniczna, federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych, Centrum Gemmologiczne GemUR. Certyfikowany Ekspert d/s Diamentów – D1 Naczelna Organizacja Techniczna, Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych, Centrum –Gemmologiczne GemUR- nr uprawnień 01/97. Certyfikowany Rzeczoznawca w zakresie klasyfikacji i oceny diamentów KD2 Naczelna Organizacja Techniczna. Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych, Centrum Gemmologiczne GemUR.

Członek Niemieckiego Towarzystwa Gemmologicznego, Idar-Oberstein. Absolwent kursów dokształcających Międzynarodowego Instytutu Gemmologii, Antwerpia. Współpracownik Amerykańskiego Instytutu Gemmologii GIA, Instytutu Gemmologii Wysokiej Rady Diamentów (HRD), Międzynarodowego Instytutu Gemmologii (IGI) i Niemieckiego Centrum Kształcenia Gemmologów (DGemA). Członek Krajowej Izby Gospodarczej Jubilersko-Zegarmistrzowskiej. Członek Niemieckiego Towarzystwa Gemmologicznego. Idar-Oberstein. Współpracownik Amerykańskiego Instytutu Gemmologii GIA. Instytut Gemmologii Wysokiej Rady Diamentów (HRD), Międzynarodowy Instytut Gemmologii (IGI) i Niemieckie Centrum Kształcenia Gemmologów (DGemA). Wieloletni członek Klubu Kapitału Polskiego, Krajowej Izby Gospodarczej Jubilersko-Zegarmistrzowskiej, Niemieckiego Towarzystwa Gemmologicznego, Współpracownik Amerykańskiego Instytutu Gemmologii GIA.

Prywatnie absolwent szkoleń KRAV MAGA, posiadacz brązowego pasa KRAV MAGA G1 – G5 – stopień zaawansowany – FIGHTER. Uczestnik szkoleń systemu walki wręcz System Combat 56. Uczestnik szkoleń walki wręcz System BAS 3. Posiadacz licencji pilota PG oraz PPG (International Pilot Profciency Information). Posiadacz licencji nurkowych: Advanced Open Water Diver PADI, Rescue Diver PADI, Speciality Diver PADI, Master Scuba Diver PADI. Sternik jachtowy, Starszy Sternik Motorowodny, Ratownik WOPR, Ratownik medyczny pierwszej pomocy KPP. Hobby codzienne: rower, żeglarstwo, narty.

Więcej informacji o Rafale Stachurskim znajdziesz na:

Oficjalny profil Rafał Stachurski na LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/rafa%C5%82-stachurski-7200313a/

Oficjalny profil Rafał Stachurski na Goldenline: https://www.goldenline.pl/rafal-stachurski/

Oficjalny kanał Rafał Stachurski na YouTube: https://www.youtube.com/@rafastachurski/

Prywatny profil na Instagram Rafał Stachurski: https://www.instagram.com/rafal.stachurski.argentum/